De la projecció a l’edificació. El procés constructiu en època clàssica.

Dates: 18/03/2013 - 19/03/2013
ICAC
Tarragona
Organitza: ICAC