Conferència sobre la interpretació del cosmos en les expressions religioses de l’antiga Grècia (E. Boutsikas)

Data: 19/06/2019
Hora: 13:00 h
ICAC, Sala d'actes
Tarragona (plaça d'en Rovellat, s/n)
Organitza: ICAC

es      en

El proper dimecres 19 de maig la doctora Efrosyni Boutsikas, professora d’arqueologia a la Universitat de Kent, farà la conferència «Integrating the skyscape in ancient Greek religious experience» (La interpretació del cel en l’experiència religiosa de l’antiga Grècia), a la Sala d’actes de l’ICAC.

Com utilitzaven a l’antiga Grècia la llum natural i el cel nocturn per realçar les seves experiències religioses? La doctora Boutsikas ens ensenyarà exemples concrets d’aquestes manifestacions, mitjançant reconstruccions digitals de com es veia el cel en l’antiguitat i models virtuals d’estructures religioses de l’època. Aquesta aproximació facilita una millor comprensió de com es vivia el moviment espacial a l’antiguitat, la seva emotivitat i la seva experiència cognitiva.

Efrosyini Boutsikas_Academia profile

Efrosyni Boutsikas és una experta de prestigi internacional en l’àmbit de l’arqueoastronomia. Arqueòloga clàssica de formació, s’ha especialitzat també en conservació arquitectònica.

La major part de la seva recerca se centra en l’estudi de l’experiència multisensorial dels espais religiosos a l’antiga Grècia, a través de la creació d’una imatge sintetitzada de diversos elements que facilita les interpretacions sobre l’antiga comprensió del cosmos, l’experiència i la identitat.

Actualment és professora d’arqueologia a la Universitat de Kent i codirectora, en aquesta universitat, del Interdisciplinary Centre in Spatial Studies, KISS (Centre Interdisciplinari en Estudis Espacials). Dirigeix també el Postgrau en Estudis Clàssics i d’Arqueologia i codirigeix el Màster en Història Antiga i el Màster en Història Romana i Arqueologia.

Boutsikas és membre del Comitè editorial de la revista acadèmica d’astronomia i cultura Journal of Astronomy in Culture i és membre també del Consell de la Societat International d’Arqueoastronomia i Astronomia en la Cultura (Council of the International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, ISAAC). Ha ensenyat i supervisat l’estudi de l’arqueoastronomia en diversos temes, com: les civilitzacions de Grècia i Roma; l’art i l’arquitectura grecs; la religió grega i els cultes de misteri; la mitologia clàssica; o l’astronomia i cosmologia antigues.

 

inicies

El próximo miércoles 19 de mayo la doctora Efrosyni Boutsikas, profesora de arqueología a la Universidad de Kent, hará la conferencia «Integrating the skyscape in ancient Greek religious experience» (La interpretación del cielo en la experiencia religiosa de la antigua Grecia), en la Sala de actos del ICAC.

¿Cómo utilizaban en la antigua Grecia la luz natural y el cielo nocturno para realzar sus experiencias religiosas? La doctora Boutsikas nos enseñará ejemplos concretos de estas manifestaciones, mediante reconstrucciones digitales de cómo se veía el cielo en la antigüedad y modelos virtuales de estructuras religiosas de la época. Esta aproximación facilita una mejor comprensión de cómo se vivía el movimiento espacial en la antigüedad, su emotividad y su experiencia cognitiva.

Efrosyini Boutsikas_Academia profile

Efrosyni Boutsikas es una experta de prestigio internacional en el ámbito de la arqueoastronomía. Arqueóloga clásica de formación, se ha especializado también en conservación arquitectónica.

La mayor parte de su investigación se centra en el estudio de la experiencia multisensorial de los espacios religiosos en la antigua Grecia, a través de la creación de una imagen sintetizada de distintos elementos que facilita las interpretaciones sobre la antigua comprensión del cosmos, la experiencia y la identidad.

Actualmente es profesora de arqueología en la Universidad de Kent y codirectora, en esta universidad, del Interdisciplinary Centre in Spatial Studies, KISS (Centro Interdisciplinario en Estudios Espaciales). Dirige también el Posgrado en Estudios Clásicos y de Arqueología y codirige el Máster en Historia Antigua y el Máster en Historia Romana y Arqueología.

Boutsikas es miembro del Comité editorial de la revista académica de astronomía y cultura Journal of Astronomy in Culture y es miembro también del Consejo de la Sociedad Internacional de Arqueoastronomía y Astronomía en la Cultura (Council of the International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, ISAAC). Ha enseñado y supervisado el estudio de la arqueoastronomía en distintos temas, como: las civilizaciones de Grecia y Roma; el arte i la arquitectura griegos; la religión griega y los cultos de misterio; la mitología clásica; o la astronomía y cosmología antiguas.

 

inicioen

Wednesday, July 19th Dr Efrosyni Boutsikas, lecturer in Archaeology at the University of Kent, will present «Integrating the skyscape in ancient Greek religious experience» at the conference room of the ICAC.

Reconstructions of ancient religious performances at a specific time and place have the potential to inform us of ways in which natural light or the night-sky may have been used to enhance religious experience. Such an approach facilitates a better understanding of ancient spatial movement, emotionality and cognitive experience. Through digital reconstructions of ancient skyscapes and Virtual Reconstructions of religious structures, we will explore specific examples of such occurrences, in an attempt to better understand the importance of time, space, and place in ancient Greek religious experience, which was responsible for shaping the emotions and spatial memory of the participants.

Efrosyini Boutsikas_Academia profile

Efrosyni Boutsikas is a world-renowned expert on archaeoastronomy. Classical Archaeologist by training, she is also master on Architectural Conservation.

Most of her research concerns the study of the multi-sensory experience of religious spaces, through the creation of a synthesized image of all of these elements. This facilitates interpretations on the ancient understanding of the cosmos, experience and identity.

She is currently a lecturer in Archaeology at University of Kent and co-director, in this university, of the Interdisciplinary Centre in Spatial Studies, KISS. She is also director of the postgraduate in Classical and Archaeological Studies and co-director of the el Ancient History MA and Roman History and Archaeology MA.

Boutsikas is on the editorial board of the Journal of Astronomy in Culture and a member of the Council of the International Society for Archaeoastronomy and Astronomy in Culture (ISAAC). She has taught and supervised a variety of subjects, such as the civilizations of Greece and Rome, Greek art and architecture, Greek religion and mystery cults, Classical mythology and ancient astronomy and cosmology.

 

top