“Alexandria in Antiquity. A topographical reconstruction”. Defensa de tesi doctoral

Alexandria. Fragment d'estela al Museu arqueològic. Foto: Pilar Torres (Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)
Data: 28/10/2019
Hora: 11:00 h
Sala d'actes de l'ICAC
Tarragona (plaça d'en Rovellat, s/n)
Organitza: ICAC, Departament de Ciències de l'Antiguitat de la UAB

L’investigador Amr Abdo defensarà la seva tesi doctoral a l’ICAC, el proper dilluns 28 d’octubre de 2019 (11 h). El seu projecte de recerca fa una reconstrucció topogràfica d’Alexandria a l’antiguitat, en un intent de trobar un camí en un laberint arqueològic d’evidències fragmentàries.

Alexandria in Antiquity. A Topographical Reconstruction

A la llum de les recents troballes, el plantejament d’Amr Abdo ve a ser un treball complementari a altres estudis anteriors (Adriani 1934, 1966; Tkaczow 1993). L’estudi actual té en compte els darrers dos segles de recerca sistemàtica sobre la topografia de l’antiga ciutat d’Alexandria. Els principals objectius de la recerca són: (i) definir un catàleg de jaciments arqueològics, des de l’expedició francesa (1798-9) fins l’actualitat; i (ii) inferir la planta urbana i el paisatge de la ciutat en la seva fundació (segle IV aC), i els subsegüents canvis que van tenir lloc fins a la conquesta àrab d’Egipte (VII dC). En el primer volum de la tesi (vol. I: text) l’investigador planteja una aproximació holística a la reconstrucció topogràfica, amb la qual estudia la cultura material conjuntament amb el registre històric (vol. I: text). El segon volum de la tesi se centra en la presentació de les imatges i les plantes fetes amb el programa AutoCAD, que serveixen per exposar els resultats de la recerca.

 

Resum en anglès (abstract):

A topographical reconstruction of Alexandria in antiquity is attempting to find a way through an archaeological labyrinth of fragmentary evidence. In the light of the recent discoveries, therefore, a new attempt becomes complementary to earlier ones (Adriani 1934, 1966; Tkaczow 1993). The current study, taking into account the last two centuries of systematic research into the topography of the ancient city, aims at: (i) cataloguing the archaeological sites, from the French Expedition (1798-99) to date; (ii) infer the urban plan and cityscape of the foundation (4th cent. BC), and the subsequent changes taking place to the Arab conquest of Egypt (7th cent. AD). To this end, a holistic approach to topographical reconstruction is adopted, where ‘material culture’ is studied in conjunction with the ‘historical record’ (vol. I: text). Vol. II of the thesis (plates; AutoCAD maps) serves to display the results.