Un projecte de digitalització crearà el primer model Open Data del sistema de xarxes de transport de l’Imperi romà d’Occident

Viator-e, el mapa digital de la xarxa viària romana

Sabem que la construcció d’infraestructures en l’època romana va respondre a diversos objectius econòmics (transport, producció), polítics (propaganda, correu oficial) i territorials (organització).

Determinar l’impacte d’aquestes motivacions només es pot aconseguir a partir d’un coneixement detallat i global de la xarxa de comunicacions, la seva evolució i el seu funcionament.

El projecte Viator-e està dissenyat per a l’anàlisi de les repercussions socials, polítiques i econòmiques de la construcció d’infraestructures de transport durant diversos períodes de l’Imperi Romà.

Viator-e generarà un model de les xarxes de transport romà basat en metodologies innovadores, amb la intenció d’aportar un nou punt de vista i noves dades sobre l’organització territorial romana, les característiques del comerç romà i l’impacte de les decisions polítiques en el desenvolupament dels territoris.

VIATORe LOGO

Recerca

Viator-e recopilarà i estudiarà tota la informació publicada relacionada amb les carreteres romanes de l’Imperi romà d’Occident.

Digitalizació

En los propers tres anys, tots els camins romans de l’Imperi romà d’Occident seran digitalitzats i publicats en línia.

Treball en xarxa

Viator-e s’ha concebut com un punt de trobada on tots els investigadors sobre les vies romanes poden posar-se en contacte i compartir les seves metodologies i dades.

Consulta la web del projecte per a més informació:

VIATORe_web_cover
El projecte treballa amb un enfocament integrat que uneix bases metodològiques diferents: anàlisi multisistemes (SNA aplicat a la centralitat de xarxa, TNA per a l’anàlisi de costos i temps de transport, estudis de demografia, distribució d’àmfores i ceràmica, estadístiques, interpolació i àlgebra de mapes) i l’estudi de fonts arqueològiques i històriques en diverses regions i territoris.

L’IP del projecte, l’investigador Pau de Soto, ja ha posat en pràctica aquestes metodologies en recerques anteriors centrades en diverses àrees geogràfiques i períodes de temps.

Viatore_Pau de Soto

De Soto es va incorporar a l’ICAC a finals de 2019 gràcies a la convocatòria de projectes I+D+i tipus JIN del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya, amb què podrà desenvolupar aquesta recerca.

 

«Redes de comunicación y organización territorial del Imperio romano de occidente. Network Analysis aplicado al transporte en la antigüedad», RTI2018-098905-J-I00 (MCIU/AEI/FEDER, UE), 2019-2022.

 

L’Imperi romà d’Occident és un excel·lent cas d’estudi per a l’anàlisi de l’impacte de les infraestructures degut a les seves dimensions geogràfiques, que poden comparar-se amb l’actual UE.

L’anàlisi de les xarxes del transport en diverses províncies romanes i en segles diferents oferirà a la comunitat científica noves dades quantitatives sobre la morfologia de les infraestructures i el seu impacte en l’evolució política i econòmica d’aquests territoris.

També ajudarà a comprendre la mobilitat i distribució de certs productes com ara àmfores, ceràmica, monedes o persones en l’ Imperi romà d’Occident.

La digitalització de totes les vies de comunicació de l’Imperi romà d’Occident oferirà una eina de gran utilitat per a investigadors i investigadores del món romà, que podran trobar en aquest mapa un recurs lliure i obert i incorporar-lo als seus propis projectes.

Crida a investigadors i investigadores del món romà!

El projecte Viator-e s’ha concebut com una plataforma de treball en xarxa que vol posar en obert tot el coneixement sobre la xarxa viària romana generat fins ara. Vols col·laborar-hi? Si has estudiat alguna via romana i vols compartir les teves dades amb el projecte Viator-e, no dubtis a contactar amb nosaltres! Les contribucions seran degudament identificades i acreditades. Pots contactar per correu a: pdesoto@icac.cat.

 


AMB EL SUPORT DE:

MINECO Logo

 

 

 


PROJECTES ASSOCIATS:

  • MERCATOR-E. Finançat per la  Comissió Europea (Projecte 706260-MSCA | H2020).

“Quantificació de l’impacte de les infraestructures de transport: anàlisi de xarxes aplicat a l’estudi diacrònic de la península ibèrica (des de l’època romana fins el segle XIX)”

Mercatore Project_cover

  • ITINER-E. Pelagios Commons RDG (Univ. Exeter).

“Un projecte de desenvolupament de recursos que enfrontarà un desafiament únic en l’ecosistema del diccionari geogràfic: un diccionari geogràfic de carreteres històriques per a donar suport a la creació de conjunts de dades de carreteres obertes vinculades”.

Itinere Project_cover

COMPARTEIX: