Un nou impuls per al projecte de recerca i divulgació científica TarrAcro-Polis

Treballs de fotogrametria per als models 3D © ICAC 2020
TarrAcro-Polis: un viatge científic de 2.000 anys d’història

El projecte de recerca i divulgació científica TarrAcro-Polis (finançat amb la FECYT a través de la Convocatòria d’ajudes per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, FCT-18-13482) ha rebut un nou impuls, el passat dimarts 20 d’octubre, amb la signatura d’un conveni entre el Museu Bíblic Tarraconense (MBT) i el Consell Comarcal del Tarragonès per a fer efectiva la mútua col·laboració en la consolidació de l’espai d’interpretació permanent a les instal·lacions del MBT, un dels productes o resultats que inclou el projecte.

TarrAcro-Polis és un projecte liderat per l’ICAC amb la participació del Museu Bíblic i que va començar el 2019 amb la finalització dels treballs arqueològics de documentació de les estructures romanes del subsol del Museu Bíblic Tarraconense i la consolidació i restauració de les estructures romanes.

Aquest projecte museogràfic i de difusió científica pretén apropar la societat a la comprensió de l’evolució històrica de l’acròpolis de Tarragona des d’època romana fins a l’actualitat.

La iniciativa parteix d’una dilatada trajectòria d’investigació i difusió desenvolupada des de 2007; actuacions avalades en diversos projectes competitius de recerca liderats per membres de l’ICAC i amb la col·laboració del MBT i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la Universitat Rovira i Virgili (sota la coordinació de Josep Maria Toldrà).

En les diferents fases del projecte s’ha col·laborat també amb la Generalitat de Catalunya i amb la Fundació Santa Maria de Siurana amb joves al refugi antiaeri de la Guerra Civil del Museu Bíblic.

En un mateix punt es sobreposen 20 sigles d’història: una oportunitat única per a donar a conèixer els fenòmens històrics i arquitectònics de la ciutat de Tarragona.

Amb una perspectiva pedagògica, el projecte TarrAcro-Polis permet cohesionar aquests treballs d’investigació i crear estructures permanents de difusió, especialment per a infondre valors de protecció del patrimoni històric i incrementar la capacitat de comprensió dels complexos processos evolutius de les nostres ciutats. És una oportunitat, també, per a posar en valor el treball científic de les disciplines d’humanitats i potenciar les investigacions fetes amb fons públics.

En concret, el projecte es materialitza en una sala del Museu Bíblic Tarraconense contigua a l’edifici del Consell Comarcal del Tarragonès. Tant el MBT com el Consell Comarcal comparteixen un mateix espai patrimonial i en ell s’imbriquen les imponents estructures del mur perimetral i les fonamentacions de l’exedra oriental del recinte de culte imperial romà del segle I dC (Temple d’August), les edificacions medievals i renaixentistes de l’antic Hospital de Santa Tecla (s. XII-XV) i la Casa dels Concilis (s. XII-XX), a més d’un refugi antiaeri de la Guerra Civil en perfecte estat de conservació construït l’any 1937.

Com a resultat de les diferents intervencions arqueològiques que ha dirigit l’ICAC es poden observar restes romanes, medievals i renaixentistes sobreposades i entrar, al mateix temps, en un refugi antiaeri de la Guerra Civil.

A partir de maquetes, reconstruccions tridimensionals, gravats, epigrafia, numismàtica i un audiovisual, el públic podrà fer un viatge a través del temps. També es podrà visualitzar de manera interconnectada les estructures arqueològiques i històriques de la Casa dels Concilis (Museu Bíblic Tarraconense) i de l’edifici del Consell Comarcal del Tarragonès.

La visita a l’espai inclourà l’accés a part del refugi antiaeri.

El Consell Comarcal del Tarragonès, a través d’aquest conveni, aposta per recolzar un projecte que posa en valor la difusió del patrimoni i permet donar visibilitat i intel·ligibilitat a les estructures arqueològiques i històriques de la seva seu.

Intervenció arqueològica al pati del Museu Bíblic. Descoberta de la fonamentació del mur de tancament del recinte de culte imperial (© ICAC 2019)
Intervenció arqueològica al pati del Museu Bíblic. Descoberta de la fonamentació del mur de tancament del recinte de culte imperial (© ICAC 2019)
COMPARTEIX: