Noves excavacions arqueològiques a la ciutat visigoda de València “la Vella” (Riba-roja de Túria)

Imatge dels primers dies de treballs, al jaciment de València "la Vella" (2020). Foto: ICAC.
Des de finals d’agost, s’està duent a terme una nova excavació arqueològica a la ciutat visigoda de València la Vella (Riba-roja de Túria).

La intervenció forma part del projecte de recerca i difusió impulsat, des de l’any 2016,  per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria (comarca del Camp de Túria, València).

L’actuació compta també amb el finançament de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València.

Malauradament, la pandèmia de la COVID-19 ha desaconsellat fer, a l’estiu, la cinquena edició del Curs d’Arqueologia Cristiana i Visigoda, que enguany tenia prevista la participació d’una vintena d’estudiants d’arqueologia i que es ve fent cada estiu des de 2016.

No obstant, sí s’ha pogut tirar endavant una intervenció arqueològica, dirigida per Miquel Rosselló, Albert Ribera i Josep Maria Macias (ICAC); amb la col·laboració de Jordi Padin (Universitat Politècnica de València) i de l’empresa Global Mediterránea.

L’excavació arqueològica programada té per objectiu avançar en el coneixement i caracterització dels diferents sectors urbanístics de la ciutat i les seves estructures d‘aterrassament.

Es faran també prospeccions geofísiques per a provar de determinar les característiques d’un extens subsol arqueològic.

Treballs d'excavació arqueològica al jaciment de València "la Vella" (2020). Foto: ICAC.
Treballs d’excavació arqueològica al jaciment de València “la Vella” (2020). Foto: ICAC.

Fins al moment, el projecte de recerca en què s’emmarquen les actuacions ha permès identificar un ciutat visigoda fortificada ex novo, de gairebé 5 ha de superfície, bastida en la segona meitat del segle VI («Excavacions arqueològiques a València la “Vella” (Riba roja de Túria)»).

La muralla d’aquesta ciutat visigoda constitueix avui en dia l’element més rellevant del jaciment.

S’han arribat a excavar 250 m2 i s’ha establert un perímetre emmurallat teòric d’uns 981 m, dels quals s’han pogut documentar 416 m. Molts segments romanen ocults per la vegetació o els terraplens.

S’ha pogut identificar també l’accés principal a la ciutat i set torres (es treballa amb la hipòtesi que el conjunt en podia arribar a tenir un màxim de 25 o 28).

Treballs arqueològics al jaciment de València "la Vella" (2020). Detall de la muralla. Foto: ICAC.
Treballs arqueològics al jaciment de València “la Vella” (2020). Detall de la muralla. Foto: ICAC.

Facebook del projecte

COMPARTEIX: