Una nova campanya d’excavació a Nulles permet confirmar la presència de tres sitges del bronze final o de la primera edat del ferro

Treballs d'excavació al jaciment Mas Cap de Ferro. Foto: ICAC

Entre els dies 25 de febrer i 12 de març, l’equip d’Arqueologia Protohistòrica de l’ICAC ha dut a terme una campanya d’excavació i consolidació al jaciment del Mas Cap de Ferro (Nulles, Alt Camp). La intervenció, que es va plantejar a partir de la descoberta de possibles estructures d’emmagatzematge arran de la construcció d’un camí, ha permès confirmar la presència de tres sitges del bronze final o de la primera edat del ferro.

L’excavació de les tres estructures (una d’elles ja pràcticament destruïda) ha permès definir-les com a sitges de perfil troncocònic, amb uns estrats de rebliment que contenien ceràmica a mà  decorada amb cordons i acanalats, i algunes restes de fauna.

Una de les sitges en procés d'excavació. Foto: ICAC
Una de les sitges en procés d’excavació. Foto: ICAC

Això ens situa en una cronologia (bronze final o primera edat del ferro) poc coneguda a la zona perquè n’hi ha pocs assentaments identificats, fet que converteix aquest jaciment en una troballa especialment interessant. La prospecció feta als camps adjacents (que ha comportat fer tres rases amb excavadores) ha donat resultats negatius, però l’equip d’investigadors no descarta la presència de més estructures a les proximitats de la zona.

Per tal de garantir la conservació de les estructures trobades, durant la campanya d’excavació s’han fet també les tasques de consolidació de les dues sitges que es trobaven en millor estat de conservació, amb murs de pedres i morter de calç i un rebliment de terra i pedres.

Tasques de consolidació al jaciment del Mas Cap de Ferro. Foto: ICAC
Tasques de consolidació al jaciment del Mas Cap de Ferro. Foto: ICAC

La intervenció s’emmarca en el projecte de recerca “Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (2018-2021)” (Projecte quadriennal CLT009/18/00095) i ha estat finançada per l’Ajuntament de Nulles i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La campanya d’excavació i consolidació al jaciment ha estat dirigida per Núria Otero (ICAC), Oriol Cuscó (ICAC) i Graciella Pereda. També hi han participat Maria Carme Belarte (ICREA-ICAC), Joan Canela (ICAC) i un equip d’arqueòlegs i estudiants voluntaris del Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (URV-UAB-ICAC) i del grau d’Història de la URV.

Mostra de peces de ceràmica a mà trobades al jaciment. Foto: ICAC
Mostra de peces de ceràmica a mà trobades al jaciment. Foto: ICAC
COMPARTEIX: