Un nou corpus de coneixement per a l’estudi del fòrum i el seu paper articulador de la ciutat romana

Dario Canino, amb els membres del tribunal, en un moment de la defensa. Foto: ICAC
La tesi de Dario Canino aporta un nou corpus de coneixement per a l’estudi del fòrum i el seu paper articulador de la ciutat romana

La tesi de Dario Canino sobre urbanisme i fòrums romans va ser valorada amb un excel·lent pel tribunal. El seu treball pot suposar una nova obra de referència per als estudis dels complexos forenses i l’urbanisme i la topografia antiga (que és l’estudi de la forma i la configuració de la ciutat romana). Una de les principals aportacions ve per la immensa compilació d’informació sobre fòrums romans, que ha estat sistematitzada i actualitzada de manera important.

En concret, Canino ha estudiat els jaciments de fòrums romans de 56 ciutats: 30 de l’antiga província d’Itàlia i 26 d’Hispània. L’anàlisi té en compte la planimetria, la topografia i l’arquitectura d’aquestes construccions, però també atén aspectes de la seva relació amb la ciutat que articula.

Els membres del tribunal han coincidit en destacar la complexitat de l’obra i el valor de la seva aportació per al corpus de coneixement científic sobre els complexos forenses. És una obra extensa (un fet ja poc habitual en les tesis doctorals) que, per l’aplicació de la sintaxi espacial en espais forenses que proposa, obre una nova línia de recerca en l’estudi dels complexos forenses i pot suposar la base per a futurs projectes sobre el tema. Perquè això passi, el tribunal ha animat l’investigador a preparar la publicació i difusió del seu treball.

Canino amb el tribunal i  els directors de tesi
Canino amb el tribunal i els directors de tesi

La composició del tribunal ha estat també excepcional perquè, al ser una tesi codirigida entre Espanya i Itàlia, s’ha seguit la normativa italiana i hi ha hagut cinc membres, d’ambdós països: Margarita Orfila (Universitat de Granada), Núria Romaní (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB), Paola Carfora (Universitat de La Campània «Luigi Vanvitelli»), Daniela Liberatore (Universitat de Foggia) i César Carreras Monfort (Universitat Autònoma de Barcelona).

Dario Canino ha cursat el Doctorat interuniversitari en Arqueologia Clàssica (UAB-URV-ICAC) i ha tingut com a directors de tesi al professor Josep Guitart (UAB‒ICAC) i la professora Luisa Migliorati (Universitat de Roma «La Sapienza»).

Luisa Migliorati. Dario Canino i Josep Guitart
Luisa Migliorati. Dario Canino i Josep Guitart
COMPARTEIX: