Romans al Pirineu, a 2.500 m? Els treballs d’excavació a Meranges ens donen nous indicis

Excavacions a Duran I, Meranges, jaciment ramader a 2.350 m. Foto: Jaume Ciurana

Els treballs d’excavació que s’han dut a terme aquest estiu al terme de Meranges (entre l’11 i el 19 de juliol) proporcionen noves dades sobre la presència d’assentaments romans a l’alta muntanya.

Un equip investigador dirigit pel GIAP ha treballat en dos jaciments, situats a la capçalera del riu Duran i al coll de Mulleres (Meranges, la Cerdanya). L’estiu de 2018 ja s’hi van fer uns treballs de prospecció, que van permetre documentar un total de 78 estructures ramaderes agrupades en tretze jaciments i inventariar tres jaciments més. Els jaciments corresponien a espais ramaders que mostraven diverses fases d’ocupació diferenciades. Els resultats, molt positius, van motivar una nova campanya d’excavació que permetés fer sondejos de diagnòstic i conèixer les fases d’ocupació més antigues.

Amb els treballs d’excavació de 2019 podem saber que el jaciment del coll de Mulleres és d’època iberoromana, amb una cronologia d’entre el II aC i el I dC, a l’espera de les datacions radiocarbòniques. Les estructures descobertes semblen correspondre a ocupacions de llarga durada iniciades al neolític i amb continuïtat fins a l’època moderna.

Jaciment de coll de Mulleres I, Meranges. Sota el Puig Pedrós, 2.450 m. Foto: Josep M. Palet
Jaciment de coll de Mulleres I, Meranges. Sota el Puigpedrós, 2.450 m. Foto: Josep M. Palet

Entre els diversos materials recuperats (ceràmica, metalls, vidre…), destaca la presència de ceràmica sigillata, un característic tipus de ceràmica romana de color vermell brillant. La troballa ha estat valorada molt positivament pels investigadors i és una mostra de la influència romana als Pirineus.

Les característiques de l’emplaçament –amb una visibilitat territorial extraordinària– i dels materials arqueològics documentats suggereixen la seva importància com a punt de control del territori, a més de la seva funció ramadera.

La campanya d’excavació s’emmarca en el projecte de recerca quadriennal «Arqueologia dels paisatges culturals de muntanya a les capçaleres del Ter i del Segre (Ripollès-Cerdanya)», dirigit per Josep Maria Palet i Lídia Colominas, amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

L’equip de treball ha estat format íntegrament per membres de l’ICAC: Josep Maria Palet (director en funcions de l’ICAC i investigador principal de l’equip de recerca GIAP), Lídia Colominas (investigadora postdoctoral), Abel Gallego i Jesús Martínez (investigadors predoctorals), Katie Tardio (PhD Fulbright Research Fellowship), i Mariona Montes i Daniel Benítez (estudiants del Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica).

 

COMPARTEIX: