Posem al descobert un nou tram de l’aqüeducte del Gaià al terme dels Pallaresos

Llicència de Creative Commons
Cala realitzada a l’interior de l’aqüeducte del Gaià en el seu pas pels Pallaresos

Fa pocs dies han finalitzat els treballs d’excavació arqueològica  en un sector de l’aqüeducte romà del Gaià, un dels dos que proveïa la ciutat de Tàrraco. Les restes es troben al terme municipal dels Pallaresos, en una zona verda de la urbanització Jardins Imperi, situada al sud del nucli històric.

Una part de la intervenció va dirigida a posar en valor el conjunt patrimonial de l’aqüeducte i facilitar-ne l’accés a la població a fi que, especialment els veïns i veïnes dels Pallaresos, puguin gaudir-ne tot passejant per la zona. L’emplaçament és idoni per aconseguir aquest objectiu, un cop les restes descobertes hagin estat degudament consolidades.

L’excavació ha permès documentar un tram de l’aqüeducte d’uns 15 metres, si bé els investigadors calculen que en el mateix solar es conserven soterrats i ben conservats un total de 280 m. S’hi han observat les característiques ja conegudes per altres intervencions: és un canal d’obra cobert amb volta de canó per on hi circulava l’aigua, i amb suficient amplitud perquè els treballadors que efectuaven el manteniment poguessin baixar a fer les tasques de neteja o reparació.

La conducció s’ha trobat plena de terra i amb la volta ensorrada, de manera que només en alguns punts s’observa el seu arrencament. També s’ha descobert un pou de registre o arqueta per on s’accedia antigament al seu interior.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/80x15.png" /></a><br />Aquesta obra està subjecta a una llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons</a>
Treballs de neteja a l’extradós de la volta (foto: ICAC)
Llicència de Creative Commons

Els treballs arqueològics han deixat al descobert només la part superior de la conducció, atès que els murs, ja en època romana, quedaven sota terra. L’interior no s’ha buidat, amb l’objectiu de protegir els arrebossats interiors i evitar que acabin caient. Tot i això, en un dels extrems del tram excavat s’ha obert una cala que ha arribat al fons, cosa que ha permès conèixer la seva secció completa, així com la naturalesa estratigràfica del rebliment de terra de l’aqüeducte.

No s’han trobat materials ceràmics que contribueixin a la datació de l’aqüeducte, tot i que es coneix que va ser construït en el segle I dC i que probablement va estar en servei fins el final de l’Imperi.

Aquesta actuació s’emmarca dins del projecte de recerca Aqua Augusta (que es centra en localitzar i documentar topogràficament i fotogràficament la conducció) i el projecte d’investigació quadriennal Els aqüeductes romans de Tàrraco, ambdós dirigits per l’investigador de l’ICAC Jordi López. Hi col·laboren el Consorci d’Aigües de Tarragona i la Fundació Privada Mútua Catalana i, en la present intervenció, l’Ajuntament dels Pallaresos.

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/80x15.png" /></a><br />Aquesta obra està subjecta a una llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons</a>
Vista general del tram excavat (foto: ICAC)
Llicència de Creative Commons
COMPARTEIX: