Josep Maria Palet, nomenat nou director de l’ICAC

Reunió del Consell de Direcció de l'ICAC, 19/12/19 (@ ICAC) Llicència de Creative Commons
El Consell de Direcció de l’ICAC ha nomenat Josep Maria Palet nou director de l’Institut, com a resultat del procés de selecció de la convocatòria oberta a l’ICAC el passat mes de setembre i que ha gestionat la Institució CERCA.

El Consell de Direcció és l’òrgan superior de decisió i administració de l’Institut i es reuneix periòdicament per aprovar el pla d’actuació i la gestió econòmica, nomenar els càrrecs de l’Institut i adoptar les disposicions i les mesures adequades per al millor funcionament de l’ICAC. Està format per representants de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Interuniversitari de Catalunya (podeu consultar aquí el detall de membres del Consell de Direcció).

En la sessió del 19 de desembre de 2019 el Consell de Direcció de l’ICAC va nomenar Josep Maria Palet com a nou director de l’Institut, en un punt extraordinari de l’ordre del dia. El Consell aprovà també el pla d’actuació i la proposta de pressupost de 2020.

Josep M. Palet (esq.) en la reunió del Consell de Direcció 19/12/19 (@ ICAC)
Josep M. Palet (esq.) en la reunió del Consell de Direcció 19/12/19 (@ ICAC)
Llicència de Creative Commons

El projecte de direcció de Josep Maria Palet per al període 2020-2023 posa l’èmfasi en la internacionalització del centre, la consolidació dels grups de recerca i el foment de la carrera investigadora.

També, dona una importància cabdal a la captació de recursos de convocatòries competitives internacionals i al desenvolupament de processos interns de millora relacionats amb l’estratègia HRS4R, com la posada en funcionament, el 2020, d’un protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes, amb la participació i col·laboració del Comitè d’Igualtat de l’Institut.

El nou director de l’ICAC va voler mostrar la seva aposta per la divulgació i la transferència, amb diverses línies de treball, com la posada en marxa d’un Pla de xarxes socials per a l’Institut, la participació de l’ICAC en el projecte del Banc de la Ciència (liderat per l’Ajuntament de Tarragona) o l’impuls de les activitats de divulgació científica i la col·laboració amb institucions.

Van assistir a la reunió (d’esquerra a dreta, a la fotografia següent):

  • Jordi Peiret i Estrada, administrador de l’ICAC
  • Francesc Díaz Gonzàlez, vicerector de la Universitat Rovira i Virgili
  • Josep Maria Palet, director de l’ICAC
  • Antoni Gonzàlez Senmartí, secretari del Consell
  • Maria José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili
  • Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya
  • Maria Bonet Donato, vicerectora de la Universitat Rovira i Virgili
  • Maite Miró i Alaix, cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya
  • Joan Sanmartí Grego, catedràtic de la Universitat de Barcelona
Membres del Consell de Direcció que van assistir a la reunió del 19/12/19 (@ ICAC) Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
Membres del Consell de Direcció que van assistir a la sessió del 19/12/19 (@ ICAC)
Llicència de Creative Commons

La reunió del Consell de Direcció va servir també per presentar el resultat de la segona avaluació de la Institució CERCA a l’ICAC, que ha rebut una valoració molt positiva per part del comitè avaluador.

Seguint el mandat del Parlament de Catalunya i, amb posterioritat, del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Institució CERCA coordina l’avaluació periòdica dels centres de recerca CERCA amb l’objectiu d’analitzar el compliment de la missió que tenen encomanada i contribuir a l’aplicació de polítiques basades en la planificació estratègica. Les avaluacions es fan a través d’un panel d’experts independents de reconegut prestigi.

A 2019 es tanca la segona avaluació (2013-2018) en què s’ha valorat també el grau d’aplicació de les recomanacions que es van fer en la primera avaluació (2010-2012) i que incorpora, a més de l’informe executiu que elabora el comitè avaluador, una valoració (A, B, C, D) en funció del rendiment del centre.

L’ICAC ha rebut una valoració de B i el comitè avaluador ha considerat que l’Institut ha aplicat positivament les recomanacions fetes en la primera avaluació, alhora que el projecte estratègic per als propers anys el situa en el bon camí per a millorar el seu rendiment i obtenir uns resultats encara més excel·lents.

COMPARTEIX: