XVI Congrés Nacional de Numismàtica

Els dies 28, 29 i 30 de novembre té lloc, al Museu Nacional d’Art de Catalunya (Barcelona), el XVI Congrés Nacional de Numismàtica.

Els investigadors de l’ICAC Francesc Rodríguez i Imma Teixell hi presenten conjuntament una comunicació titulada “Aproximación al comportamiento numismático en contextos arqueológicos del siglo VII e inicios del VIII de Tarraco”, dijous 29 de novembre, a les 9’45 h.

Aquesta comunicació exposa com les últimes excavacions en el suburbi occidental de la Tarragona romana han evidenciat una fase constructiva i d’ús d’un conjunt d’àmbits productius i d’emmagatzematge de cronologia molt avançada (segles VII i VIII).

L’incipient estudi ceràmic en curs, juntament amb l’anàlisi de les monedes exhumades en unitats estratigràfiques d’origen primari, acosten la recerca sobre el comportament econòmic de la moneda en un context portuari como és el cas de Tarraco.

D’altra banda, l’estudi conjunt entre materials ceràmics i moneda permet entendre i establir millors aproximacions a les dinàmiques econòmiques i comercials en els últims segles de l’antiguitat tardana de la capital de la Tarraconense.

 

COMPARTEIX: