Visita institucional del director general de recerca Joan Gómez Pallarès

Isabel Rodà, Joan Gómez, Josep Maria Palet, Josep Guitart Llicència de Creative Commons
El 19 de desembre l’ICAC va rebre la visita del director general de recerca de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan Gómez Pallarès.

Va ser un dia important en què, a més de rebre la visita d’un càrrec tan rellevant ‒un fet que no es produïa des de 2011‒, l’Institut va celebrar el seu 15è aniversari i va fer un reconeixement als dos primers directors del centre: Josep Guitart (2002-2006) i Isabel Rodà (2007-2012), que inicien una nova etapa, la jubilació, lliurats de la pressió acadèmica del dia a dia.

En la primera part de l’acte, l’actual director en funcions, Josep Maria Palet, va donar la paraula al director general de recerca. En el seu discurs, Joan Gómez va fer un incís a la seva relació amb Tarragona, amb el món romà i amb l’ICAC, del qual en va ser director durant cinc anys. Gómez va constatar la rellevància de l’estudi de l’antiguitat i el compromís en explicar aquest llegat d’humanitat a la societat i a la civilització que ens acull en aquests moments.

En aquest sentit, va fer esment a la consolidació del procés de col·laboració entre l’ICAC, l’IPHES i el ICRP, que donarà força a aquests objectius de coneixement i transferència, tant des d’un punt de vista científic com social.

Va ser un discurs molt emotiu on no van faltar els agraïments per les experiències compartides amb l’ICAC i les persones que hi donen vida. D’altra banda, Gómez va remarcar que no és usual que la responsabilitat de la direcció general de recerca recaigui sobre un perfil professional vinculat a la filologia clàssica. I va aprofitar aquesta referència per posar en valor les humanitats i la seva contribució a la ciència i a la societat en general.

Palet i Gómez, en un moment de l'acte
Josep Maria Palet i Joan Gómez Llicència de Creative Commons

En la segona part de l’acte, Josep Maria Palet va fer un repàs a la trajectòria de l’Institut, en motiu de la celebració del seu 15è aniversari. El centre es va posar en funcionament, a la seva seu actual, l’any 2003. La iniciativa de la Generalitat respon a la voluntat fer una recerca que tingui un impacte sobre el coneixement científic però també sobre la societat i el benestar de la ciutadania. Aquest compromís amb la transferència es consolida amb el contracte programa, que dota l’Institut d’un funcionament estructural estable i permet el desplegament del seu pla estratègic.

Amb l’avinentesa de la presència a l’acte de tots els directors de l’ICAC, Josep Maria Palet va definir quatre etapes diferents a partir del pas de cadascun dels directors del centre. Així, va situar l’etapa fundacional entre l’any 2002 i 2006, sota la direcció de Josep Guitart, que va apostar especialment per la captació de joves investigadors i el foment de la carrera investigadora. Es van començar a estructurar les línies de recerca i a dibuixar l’activitat de l’Institut, d’acord amb el mapa de l’estudi de l’arqueologia i de l’antiguitat a Catalunya.

Després, l’any 2007 comença l’etapa de consolidació, sota la direcció d’Isabel Rodà. D’aquesta etapa Palet en va destacar, d’una banda, la projecció internacional del centre, que es va posar de manifest, entre altres coses, amb la implicació de l’ICAC en l’organització de diversos congressos internacionals i amb la participació dels seus investigadors en activitats i esdeveniments científics d’alta rellevància internacional. D’altra banda, Palet va destacar també la captació de programes de finançament i que van permetre impulsar la recerca de l’ICAC arreu de la Mediterrània, alhora que la creació de noves places d’investigació.

L’any 2013 és un any clau. L’ICAC celebra el seu desè aniversari i hi ha un canvi de direcció, amb l’arribada de Joan Gómez com a tercer director de l’Institut. També, va ser la primera vegada que l’ICAC va haver de superar una avaluació pública externa, que va ser l’avaluació del CERCA. D’altra banda, s’aprova (i es finança) el grup de recerca MIRMED, que permet articular la recerca del centre amb altres centres de recerca i una xarxa molt àmplia d’investigadors. Incrementa notablement l’aprovació i finançament de projectes de recerca amb convocatòries competitives, fins al punt que l’ICAC assoleix una presència molt important en el conjunt d’intervencions en patrimoni a Catalunya.

Molts membres de la comunitat ICAC van assistir a l'acte institucional
Molts membres de la comunitat ICAC van assistir a l’acte institucional Llicència de Creative Commons

L’actual director en funcions va posar en valor, de cara a la nova etapa que inicia l’ICAC, l’herència de les línies estratègiques d’impuls de la formació avançada i del factor Tarragona (o com es relaciona l’Institut amb la ciutat i la comunitat local que l’acull). A tall d’exemple, va fer esment de la presentació del projecte Rambla Science, un futur centre de divulgació i transferència de la recerca que lideren la URV i els quatre principals centres de recerca amb presència a Tarragona (ICAC, IPHES, ICIQ, IISPV) juntament amb l’Ajuntament de Tarragona.

En resum, l’ICAC comença aquest nou període amb l’arribada de nous investigadors pre- i postdoctorals, el retorn d’investigadors a l’ICAC mitjançant els programes de captació de talent, i la incorporació de nou personal de gestió i suport a la recerca.

La part més intensa de l’acte va arribar amb el reconeixement als dos primers directors de l’ICAC, el Josep Guitart i la Isabel Rodà. Tant en Josep Maria Palet com en Joan Gómez els van adreçar unes paraules, molt afectuoses, que recollien diverses anècdotes viscudes en els anys de convivència i venien a definir els tarannàs de cadascú.

També des del públic es van fer dues intervencions. Primer, la investigadora Ramon y Cajal Anna Gutiérrez es va adreçar a Isabel Rodà, directora de tesi i mentora en la seva formació investigadora a l’ICAC. Després va ser el torn de la investigadora Esther Rodrigo, que va adreçar les seves paraules a Josep Guitart, en el mateix sentit. Hi va haver molts somriures i moltes emocions en una audiència que va felicitar i agrair als antics directors de l’ICAC la tasca feta, alhora que va donar un càlid suport al nou director en funcions en l’etapa que ara engega.

La investigadora Anna Gutiérrez, en un moment de la seva intervenció
La investigadora Anna Gutiérrez, en un moment de la seva intervenció Llicència de Creative Commons
COMPARTEIX: