Relació definitiva d’exclosos de la convocatòria de tècnic de comunicació i publicacions

L’ICAC publica la llista definitiva d’exclosos de la convocatòria de personal tècnic superior de comunicacions i publicacions i també la resolució del director de l’Institut per la qual es declara deserta aquesta convocatòria.

Relació definitiva d’exclosos

Resolució del director

COMPARTEIX: