Relació definitiva d’admesos i exclosos de la convocatòria de tècnic de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Amb data de 19 de juliol l’ICAC publica la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria d’un lloc de treball com a tècnic superior de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics.

Relació definitiva d’admesos i exclosos

 

COMPARTEIX: