Presentació de sis treballs de fi de màster

El divendres 15 de juny a partir de les 10:00 hores, a la sala d’actes de l’ICAC, sis estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica presentaran els treballs de fi de màster (TFM). Són els següents:

Joan Dols Ferrandis: “Patrones de asentamiento y desarrollo agrícola a partir de la red de canales en el Hinterland de Uruk Durante la III Dinastía de Ur”
Ignacio Fiz i Josep Maria Palet (directors)

Javier Funes Jiménez: “La religión en Náucratis: estado de la cuestión y análisis comparativo del Helenio y el Gran Témenos”
Jesús Carruesco (director)

Laura Galán Palomares: “Los soportes hermaicos en Hispania”
Diana Gorostidi i Begoña Soler (directores)

Rosa Maria Mercado Guirado: “Análisis arqueométrico de elementos numismáticos en el nordeste peninsular”
Ignacio Montero i Carme Belarte (directors)

Jordi Oliver Vert: “L’arc-porta comemorativa de Gerunda”
Anna Gutiérrez i Manuel Parada (directors)

Eric Sobrevia Corral: “Estat de la qüestió del jaciment ibèric del Turó del Vent, Llinars del Vallès (segles IV-II aC): una revisió de les dades.”
Carme Belarte (directora)

L’alumne presentarà el seu treball en 20 minuts i a continuació hi haurà un col·loqui entre els professors, coordinadors, tutors i estudiants.

És un acte acadèmic, obert a tothom que hi estigui interessat.

COMPARTEIX: