Lectura de tesi sobre el suburbi portuari de Tàrraco a l’antiguitat tardana

Vista de la via marítima i d'uns banys domèstics tardoantics del suburbi portuari de Tàrraco. Foto: Codex - Arqueologia i Patrimoni.

La investigadora adscrita a l’ICAC Ada Lasheras defensa la tesi “El suburbi portuari de Tarraco a l’Antiguitat tardana (segles III-VIII dC)” el 4 de setembre a les 11 hores a l’ICAC. Ada Lasheras ha pogut elaborar aquesta tesi a l’ICAC gràcies a una beca FI DGR 2015-2017 de la Generalitat de Catalunya.

Han dirigit el treball Josep Anton Remolà (MNAT/URV/ICAC) i Joaquín Ruiz de Arbulo (URV/ICAC).

Els membres del tribunal són Simon Keay (University of Southampton), Josep Maria Macias (ICAC) i Xavier Aquilué (Centre Iberia Graeca).

Resum de la tesi

L’estudi com a objectiu principal la definició de l’evolució i els models d’ocupació urbans del suburbi portuari de Tarraco entre els segles III i VIII dC. La tesi es basa en la documentació arqueològica disponible, especialment en l’obtinguda en les nombroses excavacions que, des de la dècada de 1990, es van realitzar arran de la urbanització d’una extensa àrea de la ciutat actual (el conegut Pla de Reforma Interior – 2 / Jaume I – Tabacalera), que comprèn els carrers de Ramón y Cajal al nord, Reial al sud, de Jaume I a l’est i l’avinguda de Vidal i Barraquer a l’oest.

L’anàlisi exhaustiva del gran volum d’informació d’aquestes intervencions arqueològiques, que van posar al descobert més de 2 hectàrees de la part baixa de l’antiga ciutat, ha permès oferir una imatge completa i diacrònica de l’evolució urbana del suburbi portuari. S’ha pogut definir l’organització dibuixada pel sistema viari, amb dos eixos principals, i també la localització i morfologia arquitectònica dels edificis, les tècniques constructives  i les seves funcionalitats principals (magatzems portuaris, edificis residencials, tallers, etc.).

Els espais de caràcter funerari són un altre element que formava part d’aquest suburbi i que n’indica la multiplicitat d’activitats i usos. Tot plegat mostra el dinamisme d’una àrea amb una clara funció principal, la portuària, que va ser el centre econòmic de Tàrraco.

COMPARTEIX: