Investigadors de l’ICAC en el XIX Congrés de l’AIAC

Els investigadors de l’ICAC tindran una presència important en el XIX Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica que té lloc aquest any a Alemanya del 22 al 26 de maig entre les ciutats de Colònia i Bonn, auspiciat per l’Assoziacione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC).

D’una banda, Anna Gutiérrez Garcia-M. (ICAC-UAB) i Diana Gorostidi (URV-ICAC), juntament amb Oliva Rodríguez (Universidad de Sevilla) i Virginia Garcia-Entero (UNED), són les coordinadores de la sessió “The eternal message of marble: prestige, symbolism and spolia in the Western Roman provinces”.

En aquesta sessió hi haurà les intervencions següents:

Diana Gorostidi: “Stone for an epigraphic landscape: shaping honorary iconography in Tarraco”
A. Gutiérrez Garcia-M. i Silvia González Soutelo (membre del projecte de l’ICAC Officinae lapidariae Tarraconenses): “Producing, recycling and reusing Roman marble objects in Gallaecia (NW of Spain)”
– A. Peña (UAB i membre del grup de recerca de l’ICAC ArPA): “The use of spolia in the islamic architecture of Córdoba: the testimony of the Great Mosque”

D’altra banda,  Serena Vinci i Adalbeto Otatti, membres del projecte de l’ICAC Officinae lapidariae Tarraconenses, coordinen la sessió “From the quarry to the monument. The process behind the process: Design and Organization of the work in ancient architecture”.

En aquesta sessió hi haurà les intervencions següents:
– Adalbeto Otatti i Serena Vinci: “Carving instructions, quarry and construction marks for stone artifacts production in Roman world”
Begoña Soler Huertas: “Signum lapidarium: Classification and meaning in the roman period

Finalment, a la sessió de pòsters s’hi presentaran els següents:

Julio César Ruiz Rodríguez: “Los retratos imperiales de Tarraco (Hispania citerior): talleres y técnicas de producción”
Julio César Ruiz Rodríguez i Raúl Aranda: “La reutilización de elementos ornamentales y epigráficos de ámbitos públicos altoimperiales en la necrópolis paleocristiana de Tarragona”

Tots aquests treballs s’emmarquen dins del projecte Officinae lapidariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artísticas en piedra de la Provincia Tarraconensis, liderat per Diana Gorostidi.

Més intervencions

També hi ha dues altres comunicacions:

– Kallala, N.; Belarte, M.C.; Sanmartí, J.; Ramon, J.; Maraoui-Telmini, B.; Cantero, F.J.; López, D.; Portillo, M.; Valenzuela-Lamas, S.: “L’économie vivrière d’Althiburos de l’époque numide à la lumière des découvertes archéologiques récentes”

Michele Matteazzi: “The Upper Adriatic littoral landscape between Atria and Altinum during Roman times: natural environment, network and land use”

I es presenten dos pòsters més:

Julia Janicka: “The Influence of the Tyrrhenian Group on Etruscan Pottery”.
Enric Colom i Ramon Járrega: “A phase of the wine trade process on the east coast of Hispania Citerior: the production of parvae amphoras”

 

L’anterior edició de l’AIAC es va dur a terme el 2013 a Mèrida (Extremadura), amb coorganització del MNAR, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura i l’ICAC.

COMPARTEIX: