Projectes seleccionats per l’ajut del programa SUMA

S’ha resolt l’ajut per desenvolupar un projecte de recerca en el marc del programa SUMA dels centres ICAC, IPHES i ICRPC.

Resolució (27/01/2017)

Els projectes seleccionats són:

“The socialization of research in the digital age: the case of the Iberian archeology” (DIGIBERS)
Investigadora principal: Dra. Maria Carme Belarte Franco (ICREA-ICAC)
Coinvestigadora principal: Dra. Gemma Domènech Casadevall (ICRPC)

“Integrated analysis on transhumance activities in the Eastern Pyrenees: enhancing mountain Cultural Landscapes”
Investigador principal: Dr. Josep M. Palet (ICAC)
Coinvestigador principal: Dr. Carlos Tornero (IPHES)

Dades de l’ajut

Projecte de Recerca: Paleoecology, Archaeology and Cultural Heritage (R3) – Programa SUMA
Destinataris: investigadors dels centres convocants (ICAC, IPHES, ICRPC)
Durada: del febrer del 2017 al desembre del 2017 (11 mesos)
Dotació total: 28.600 €

COMPARTEIX: