L’ICAC publica els últims estudis sobre arquitectura romana hispànica

L’ICAC acaba de publicar Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania, un aplec de dels darrers treballs sobre les tècniques i els sistemes constructius a Hispània durant l’època romana.

El volum 29 de la col·lecció Documenta recull estudis pluridisciplinaris sobre els models i les pautes constructives a Hispània, així com nous sistemes d’enfocament i estudi en el marc de l’arqueologia de l’arquitectura.

S’hi exposen les activitats i les conclusions obtingudes en un projecte pluriinstitucional conduït per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), l’ICAC, el Instituto de Arqueología de Mérida i la Universidad de Sevilla. Es tracta d’un projecte centrat en les ciutats del Cercle de l’Estret, la Vall del Guadalquivir, la Lusitània i el nord-est de la Tarraconense en època tardoantiga.

De fet, la publicació inclou les ponències presentades en el  seminari Internacional “Modelos constructivos y urbanísticos de la arquitectura de Hispania. Definición, evolución y difusión del periodo romano a la Antigüedad Tardía”, celebrat a la UAM a finals de l’any 2015.

L’edició és a càrrec de Lourdes Roldán, Josep M. Macias (ICAC), Antonio Pizzo i Oliva Rodríguez.

COMPARTEIX: