Lectura de tesi sobre l’antic port de Tàrraco

Patricia Terrado Ortuño llegeix a l’ICAC el proper 11 de gener a les 11 hores la tesi doctoral “Portus Tarraconis. El puerto de Tarraco en época tardorrepublicana y altoimperial. Fuentes, historiografia y arqueología”, dirigida per Joaquín Ruiz de Arbulo (URV-ICAC) i Diana Gorostidi (URV-ICAC).

El tribunal el formaran Jordi López (ICAC), Simon Keay (University of Southampton) i José Pérez-Ballester (Universitat de València).

La doctoranda ha estat investigadora a la Universitat Rovira i Virgili gràcies a un contracte de Formació de Personal Investigador concedit pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. Ha desenvolupat la recerca en el marc del projecte “Roma, las capitales provinciales y las ciudades de Hispania: difusión de modelos en la arquitectura y el urbanismo romanos, Subproyecto Tarraco” (HAR2012-37405-C04-01).

Síntesi de la tesi

L’objectiu de la tesi és realitzar una visió diacrònica i interdisciplinària del port de Tarraco en època tardorepublicana i altimperial per comprendre’n l’evolució i definir-ne l’ús, fisonomia i activitats.

Donada la dificultat de tractament de les dades existents sobre el port romà, sovint fragmentàries, equívoques o poc estudiades, s’ha dut a terme una aproximació des de tres línies d’estudi: les fonts clàssiques, la historiografia i l’arqueologia. Aquesta investigació ha posat de relleu la importància dels estudis interdisciplinaris per comprendre el port de Tàrraco de forma global i aproximar-se a la seva aparença i organització des d’òptiques que sovint s’havien treballat per separat.

El treball ofereix una visió del port de Tàrraco com el motor econòmic de la ciutat romana i de com, gràcies al port, la ciutat va adquirir la importància política, social i econòmica pròpia d’una capital provincial.

COMPARTEIX: