Descoberta la part frontal del temple del fòrum romà de Llívia

Detall del mur avançat i de l’'opus signinum'.

La darrera campanya d’excavacions del Fòrum romà de Llívia, l’antiga Iulia Libica, aquest setembre, ha donat la troballa de l’extrem sud del temple, on hi solia haver l’escala d’accés.

Els treballs es van iniciar a mitjan de maig a la zona del temple i s’han completat aquest setembre amb la participació dels estudiants de la UAB sota la direcció dels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras (UAB) i dins del projecte El fòrum de la ciutat romana de Iulia Libica (Llívia) que lidera en Josep Guitart (UAB-ICAC).

Durant les campanyes del maig es va trobar el límit de la pronaos del temple, que tindria doncs una longitud de 4 metres per uns 7 d’amplada, i un petit eslavó que continuaria amb rebaix arrebossat amb opus signinum. Inicialment aquest revestiment amb opus signinum va fer pensar que es podia tractar de la presència d’un lacus davant de la frontal del temple, però aquest setembre s’ha excavat l’únic mur que sobresurt cap al sud (vegeu imatge principal, a dalt) i que molt probablement caldrà relacionar amb els accessos laterals per pujar al podium del temple.

Extrem sud en un moment de la seva excavació.
Extrem sud del temple del fòrum, durant l’excavació.

Una altra novetat és un abocador d’escombraries del moment fundacional del fòrum a la part inferior de l’exedra. Es pensava que aquesta habitació s’havia exhaurit, però per sota de les banquetes de fonamentació del mur intern s’ha documentat tot un estrat de tegulae, carbons, ossos i molt material. El conjunt ceràmic és molt ric i destaca un gran repertori de formes de terra sigillata aretina (TSI), que pot aportar una datació acurada del moment constructiu del fòrum.

Abocador en el subsòl de l’exedra .
Abocador en el subsòl de l’exedra .

En les campanyes del 2017, el maig i el setembre, hi han participat 8 estudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB i professionals de l’empresa Arqueòlegs.Cat sota la direcció dels arqueòlegs Jordi Guàrdia i Cèsar Carreras (UAB).

Conclosa la fase de sondeigs per a la caracterització de les restes d’aquests edificis singulars d’època romana, l’Ajuntament de Llívia en col·laboració amb la Diputació de Girona es plantegen les actuacions urbanístiques necessàries per poder procedir a l’excavació en extensió i a la posada en valor d’aquest important patrimoni arqueològic de la Cerdanya.

COMPARTEIX: