Comunicat de la Institució CERCA

Comunicat de la Institució CERCA davant l’empresonament del govern de la Generalitat de Catalunya

 

La Institució dels centres de recerca de Catalunya (CERCA), expressant el sentiment de la majoria de centres, davant l’empresonament provisional del vicepresident i de set consellers i conselleres del govern de la Generalitat de Catalunya:

  • cerca-ltConsiderem que la decisió judicial de privació de llibertat acordada contra els membres que encapçalen l’Administració de la Generalitat és excessiva i injustificada pels greus efectes que comporta per a les persones afectades, així com per a les seves famílies i el seu entorn més proper.
  • Constatem que els màxims representants del govern de la Generalitat veuen privada la seva llibertat tot i haver desenvolupat pacíficament la seva activitat política al Govern i de gestió al capdavant dels Departaments de la Generalitat de Catalunya.
  • Pensem que aquest tipus de mesures son innecessàries ja que augmenten la tensió social i no ajuden al restabliment de la convivència, per la qual cosa, reclamem aparcar la judicialització del conflicte i el retorn a la via del diàleg, la negociació i l’acord polítics per tal d’assolir una solució ajustada als paràmetres democràtics.
  • En particular, manifestem la nostra preocupació pels efectes que el perllongament d’aquesta situació de conflicte pugui tenir per als ciutadans i institucions, i en concret per a la recerca catalana.
  • Recomanem la necessitat d’una mediació i intervenció internacionals per a garantir la resolució del conflicte de manera objectiva, així com l’ús de vies exclusivament pacifiques d’expressió de qualsevol protesta.

Barcelona, 6 de novembre de 2017

 

COMPARTEIX: