Trobat un esquelet humà al jaciment ibèric de Nulles

Esquelet d'un home del segle III aC trobat entremig de runa.

Un esquelet d’un home del segle III aC és la troballa més destacada de les excavacions al jaciment dels Rabassats (Nulles, Alt Camp). Una troballa destacada perquè en la cultura ibèrica els difunts s’incineraven, de manera que és molt inusual disposar d’esquelets d’aquest període.

Els treballs, duts a terme durant tres setmanes de febrer, els dirigeixen els arqueòlegs Carme Belarte (ICREA-ICAC), Joan Canela (ICAC) i Jordi Morer (Món Iber Rocs SL), i  hi participen una vintena d’estudiants del Màster en Arqueologia Clàssica (URV, UAB i ICAC), del grau d’Arqueologia de la UAB, del grau d’Arqueologia de la UB i del grau d’Història de la URV.

La campanya ha durat tres setmanes, de primer de febrer fins al dia 19.
La campanya ha durat tres setmanes, de primer de febrer fins al dia 19.

De la intervenció també destaca el següent:

– Documentació d’una habitació amb llar de foc central (espai de residència), d’una altra amb indicis d’activitat de forja i una tercera destinada a magatzem. És la continuació de l’excavació de la meitat occidental de l’edifici (granja), iniciada l’any passat. Sembla que es confirma la mateixa estructura de casa i de repartició funcional.

– Confirmació i excavació de dues sitges per emmagatzemar gra al pati davant l’edifici.

Restes de les sitges, excavades aquest febrer.
Restes de les sitges, excavades aquest febrer.

– Identificació d’una estructura excavada al terreny natural, formada per un conjunt de tres basses o dipòsits tal vegada destinats a la recollida d’aigua o bé per realitzar-hi alguna activitat artesanal, com ara tèxtil, que requereix decantar algun producte. Situat a l’exterior de l’edifici i davant el pati, també podria ser per al consum de les persones o del bestiar.

Conjunt de dipòsits o basses trobat al jaciment ibèric dels Rabassats a Nulles.
Conjunt de dipòsits o basses trobat al jaciment ibèric dels Rabassats a Nulles.
L’esquelet humà, excepcional en el món ibèric

Aquests dipòsits o basses, un cop abandonat l’edifici (encara en època ibèrica, al segle III aC), s’omplen de terra barrejada amb de runa i deixalles (pedres procedents de la destrucció de l’edifici, restes de ceràmica, etc.). És aquí entremig que ha aparegut un esquelet humà de persona adulta de sexe masculí, pràcticament sencer. No es tracta d’un enterrament sinó que el cos estava abocat dins el rebliment esmentat.

Esquelet d'un home del segle III aC trobat entremig de runa.
Esquelet d’un home del segle III aC trobat entremig de runa.

La troballa de restes humanes d’adults en el món ibèric és un fet inusual, ja que els ibers incineraven els difunts i en dipositaven les restes dins d’urnes de ceràmiques, que s’enterraven en necròpolis. A vegades els infants s’enterraven sota els paviments de les cases. En canvi, la troballa d’adults correspon al resultat d’accidents o atacs. L’estudi antropològic permetrà obtenir més informació sobre possibles patologies de l’individu i potser sobre la causa de la seva mort.

Restes de ceràmica ibèrica.
Restes de ceràmica ibèrica.
Excavació dins d’un projecte de l’ICAC

La intervenció arqueològica als Rabassats es duu a terme dins del projecte quadriennal del recerca de l’ICAC Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (1r mil·lenni aC) (2014/100926), i l’han finançat l’Ajuntament de Nulles, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.

Fotos: Joan Canela i Carme Belarte.

Més informació als mitjans

Troben un esquelet humà al jaciment iber de Nulles (TAC 12)

Troben un esquelet humà al jaciment iber de Nulles (El Vallenc)

Troben un esquelet humà de més de 2.300 anys al jaciment de Nulles (Diari de Tarragona)

COMPARTEIX: