Inauguració del parc arqueològic del jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona)

Zona de la muralla de Puig Ciutat. Foto: Àngels Pujol.

El dissabte 12 de març a les 10 del matí s’inaugura la museïtzació i l’obertura al públic del parc arqueològic  del jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona). Durant l’acte els responsables de les intervencions faran una visita comentada.

Carles Padrós, investigador en formació de l’ICAC, és codirector de les excavacions a Puig Ciutat, juntament amb Roger Sala, arqueòleg especialista en geofísica, de l’empresa SOT, i Àngels Pujol, arqueòloga.

El jaciment, explorat des de l’any 2010 i amb una última intervenció el 2015, ocupa unes 5 hectàrees al cim d’un turó flanquejat per la riera Gavarresa, i  compta amb una ocupació des del Bronze final fins a època romana tardorepublicana.

En l’última fase, que ara s’ha museïtzat, l’assentament es va destruir de  manera violenta, molt probablement en el marc de la segona guerra civil romana entre les topes de Juli Cèsar i els partidaris de Gneu Pompeu (49-45 aC).

Els treballs duts a terme fins ara han permès identificar la muralla que tancaria l’espai pels vessants més accessibles, conèixer l’estructuració urbanística de l’assentament i també recuperar diversos elements que parlen de la vida dels seus habitants: abundant vaixella de procedència diversa, restes faunístiques en connexió anatòmica, etc.

Edifici central amb planta de domus. Foto: Àngels Pujol.
Edifici central amb planta de domus. Foto: Àngels Pujol.

El desembre passat es va dur a terme una intervenció per museïtzar dos espais del jaciment: un edifici complex arran de la muralla i un edifici singular de planta quadrada que podria acollir el comandament o tasques administratives.

Durant el projecte s’han efectuat diverses feines d’adequació de l’entorn, amb la col·locació d’una tanca perimetral i la millora dels accessos.

S’ha obert també una pàgina web dedicada al jaciment gràcies al projecte de l’1% Cultural de l’Eix Transversal de CEDINSA de l’any 2014, on es pot ampliar la informació i visitar el museu virtual, proveït de diverses reconstruccions 3D, tant de les estructures del jaciment com dels objectes recuperats.

S’ha dissenyat també un itinerari per l’interior del jaciment amb diversos plafons previstos de codis QR que permeten connectar amb la pàgina web, i realitzar d’aquesta manera una visita autònoma al parc arqueològic.

La intervenció, promoguda per l’Ajuntament d’Oristà, l’ha dut a terme l’empresa Actium i s’ha finançat amb un Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

COMPARTEIX: