Conferència sobre sigles i marques lapidàries en època romana

Marca en un fust del teatre romà de Cartagena. Foto: B. Soler.

La investigadora adscrita a l’ICAC Begoña Soler fa la conferència “Siglas y marcas lapidarias en época romana. Una aproximación a su problemática” el dimarts 12 d’abril a les 10 hores a l’ICAC.

Cal inscripció escrivint a l’adreça activitats@icac.cat.

Resum de la conferència

La interpretació dels signes lapidaris en època romana segueix suscitant certa problemàtica. L’escassetat de repertoris ben estructurats i la inexistència d’una terminologia apropiada dificulten la individualització d’aquest tipus de marques segons la seva funció, com a signes d’identificació o com a signes utilitaris.

D’altra banda, l’ús i l’adaptabilitat d’aquestes marques a necessitats concretes dins de contextos productius i constructius molt heterogenis entre si les converteix en manifestacions úniques de mal sistematitzar.

És possible, però, avançar algunes qüestions d’interès sobre la seva morfologia i periodització mitjançant la reconstrucció del procés productiu de la manufactura lapídia, des de l’extracció a la pedrera fins al seu posicionament dins de la fàbrica constructiva.

COMPARTEIX: