Carles Padrós llegeix la tesi sobre la implantació militar romana a Catalunya

El dilluns 24 d’octubre a les 11.30 h el doctorand i fins ara investigador en formació de l’ICAC Carles Padrós llegeix la tesi a la seu de l’Institut. El treball es titula “La implantació militar romana a Catalunya: caracterització d’espais militars al NE de la Citerior en època tardorepublicana (s. II-I ane)”.

L’han dirigit Joaquín Ruiz de Arbulo (URV-ICAC) i Jordi Principal (MAC-Barcelona). El tribunal estarà format per Josep Maria Nolla (UdG), Carlos Fabião (Universidade de Lisboa) i Feliciana Sala (Universidad de Alicante).

Síntesi

La tesi planteja la definició dels espais militars romanorepublicans i la seva caracterització arqueològica com a element clau i estructurador de la implantació romana en el territori. El fil conductor del treball és l’evolució d’aquesta dinàmica en el nord-est de la Citerior des dels moments posteriors a la II Guerra Púnica i fins a l’època d’August, a partir de les restes arqueològiques (anàlisi de les evidències procedents de jaciments), el recull i comparació amb les informacions històriques que proporcionen les fonts clàssiques i la tradició mediterrània, els sistemes d’informació geogràfica, etc.

COMPARTEIX: