“Aquest llibre serà un referent en estudis d’àmfores romanes”

Ramon Járrega a la biblioteca de l'ICAC.

Parlem amb Ramon Járrega, investigador sènior de l’ICAC i editor del llibre Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo. L’obra, última novetat editorial de l’ICAC, aplega les ponències i comunicacions presentades en el III Congreso internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua (SECAH) – Ex Officina Hispana, que va tenir lloc a Tarragona el desembre del 2014.

Estem davant d’un llibre de dimensions considerables.
Sí, són més de 1.000 pàgines, una setantena d’articles, un centenar llarg d’autors… Un llibre certament molt gran, però sent en format digital és més manejable.

És el tercer volum de la col·lecció Monografías Ex Officina Hispana.
Sí, i també és la culminació del projecte I+D Amphorae ex Hispania. Paisajes de producción y consumo. Podem dir que gairebé es tracta d’una monografia sobre àmfores, a part d’altres tipus de ceràmica. Tres quartes parts són articles sobre àmfores, i per això en els propers anys pot ser un llibre de referència pel que fa a estudis amfòrics en el món romà.

Parlem d’àmfores hispanes?
Àmfores hispanes, és a dir, ex Hispania, però també del Mediterrani occidental: produccions africanes i itàliques. Per exemple, hi ha un estat de la qüestió de les produccions amfòriques africanes que és un treball de síntesi molt útil.

54.35_secah

Quins altres articles destacaries?
Per centrar-nos només en els treballs sobre àmfores hispàniques, un estudi dels tallers de la vall del Guadalquivir i la costa andalusa i lusitana, sense oblidar les aportacions de Catalunya, com els articles sobre el taller del Vila-sec (Alcover), les terrisseries del Maresme, les  importacions a Tàrraco i el conjunt amfòric d’Empúries i la terrisseria d’Ermedàs. Hi ha també aportacions molt interessants sobre altres països, especialment les d’Itàlia.

Són aportacions d’investigadors d’aquí i de fora.
Sí, el congrés va ser internacional, amb presència d’investigadors estrangers, portuguesos, francesos i italians, com es reflecteix al llibre, amb articles en cinc llengües.

El IV Congrés de la SECAH, l’abril que ve a València, sobre què serà?
Estarà centrat en les tècniques multidisciplinars que s’utilitzen en l’estudi de les ceràmiques. El títol és aquest: “Opera fictiles. Esudios transversales sobre cerámicas anfóricas de la península ibérica”.

Text i fotos: Carme Badia i Puig

COMPARTEIX: