Adjudicació de quatre contractes d’investigadors novells

Dibuix de ceràmiques al taller de l'Institut.

Amb data 15 de setembre l’ICAC ha resolt l’adjudicació de quatre contractes d’investigadors novells per al 2015.

Resolució definitiva

Vegeu també, per a més informació, l’apartat Treballar a l’ICAC.

COMPARTEIX: