Trobada una fortificació romana del segle II aC a la Secuita

Fortificació d'època romana localitzada a la Secuita. Foto: Joan Canela.

Avui l’equip d’arqueòlegs de l’ICAC han presentat els resultats de dues setmanes d’excavacions al jaciment de la Costa de la Serra de la Secuita.

La troballa més important ha estat la localització d’una potent fortificació d’època romana, que data del segle II aC. Presenta en relatiu bon estat els murs, construïts amb carreus i que en el tram amb més potència conservada té una alçada de dos metres.

A part, s’ha documentat la presència abundat de fragments d’opus signinum amb decoració pictòrica, així com altres murs possiblement anteriors a la fortificació romana i que serien d’un poblat ibèric.

L'equip durant els treballs. Foto: Joan Canela.
L’equip durant els treballs.

Es tracta d’una troballa molt rellevant per la seva singularitat. La presència de fortificacions romanes en aquesta cronologia és coneguda en altres zones de Catalunya, però aquesta és la primera que es documenta al Camp de Tarragona, i per les restes visibles es pensa que havia de tenir unes dimensions considerables.

És el primer cop que s’excava en aquest jaciment, que sens dubte aportarà informació crucial per conèixer millor la progressiva romanització del Camp de Tarragona i la relació entre ibers i romans en el segle II aC.

Fragment d'àmfora. Foto: Joan Canela.
Fragment d’àmfora. Foto: Joan Canela.
Fragment d'àmfora itàlica, també trobada en l'excavació. Foto: Joan Canela.
fragment d’àmfora itàlica, també trobada en l’excavació. Foto: Joan Canela.

L’excavació la dirigeixen els investigadors de l’ICAC Jordi López, Núria Otero i Joan Canela, i ha durant els primers quinze dies de juliol del 2015.

L’equip d’excavació està format per estudiants d’arqueologia de la UAB i de la UB, i també en forma part Marc Dalmau, arqueòleg de l’Argilaga i descobridor del jaciment.

Els treballs s’han portat a terme en el marc del projecte quadriennal de recerca “Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (Ier mil·lenni aC)”, dirigit per la investigadora ICREA de l’ICAC  M. Carme Belarte.

La intervenció ha estat finançada per l’Ajuntament de la Secuita i pel Departament de Cultura de la Generalitat de Cultura.

COMPARTEIX: