Propera lectura de tesi sobre marbres del Pirineu en època romana

Hernando Royo al laboratori.

Hernando Royo Plumed (ICAC) llegeix la tesi “Mármoles de la Cordillera Pirenaica: afloramientos norpirenaicos y asociados al “Nappe des Marbres”. Caracterización y uso en época romana”.

Serà el  divendres 15 de gener a les 11 hores al Salón de Actos del Edificio de Geología (Facultad de Ciencias), de la Universidad de Zaragoza.

La directora del treball és María Pilar Lapuente (Universidad de Zaragoza i investigadora adscrita a l’ICAC) i formen el tribunal:

President: José Antonio Cuchí Oterino (Universidad de Zaragoza)
Secretària: Anna Gutiérrez Garcia-Moreno (Université Bordeaux Montaigne-IRAMAT, Bordeus)
Vocal: Mauro Brilli (IGAG-CNR, Roma)

Resum

El treball actualitza les característiques identificatives dels marbres blancs i blancgrisos de les pedreres del Pirineu central i occidental amb potencial ús en època romana. Les 11 pedreres estudiades es relacionen agrupades en 5 zones:
– La zona axial del Pirineu, a la vall d’Aran, en la qual es localitza la pedrera d’Artiés.
– La zona interna metamòrfica, pròxima a la falla nord-pirinenca, on s’han seleccionats els afloraments de marbre de la Vall de l’Alt Garona, de les pedreres de Saint-Béat, Marignac, Puy de Géry i Arguenos.
– La zona nord-pirinenca, pròxima a la Zona Axial en el Gave de Pau, la pedrera de Saint-Pé-de-Bigorre.
– La Zona Axial en el seu vessant francès de la Vall d’Ossau, les pedreres de Gabas, Louvie-Soubiron i Gèra e Belesten.
– La zona anomenada del “nappe des Marbres”, al vessant sud-pirenaic navarrès, les pedreres d’Almandoz i Erasun.

La investigació aprofundeix en el coneixement sobre l’ús del marbre i les àrees de subministrament (local-regional o importat) en aquest territori en època romana. Es verifica l’ús de cinc dels marbres pirinencs estudiats, i se’n documenten quatre per primera vegada en la Tarraconense i un d’ells també a la regió novempopulana.

La tesi contribuirà a extreure conclusions històriques i artístiques que ajudaran a establir els patrons del comerç i l’organització econòmica en el passat. També facilitarà la comprensió de les connexions a banda i banda del Pirineu central i occidental.

COMPARTEIX: