Propera lectura de tesi: arquitectura i iconografia en l’Alt Imperi romà

Temple d'Adrià, Efes (autor: ÖAI 2014 – Niki Gail).

Manuel Parada López de Corselas, investigador en formació de l’ICAC, llegeix la tesi “Arquitectura e iconografía en el Alto Imperio Romano: portadas monumentales y otros motivos de prestigio de la conjunción de los sistemas arquitrabado y arcuado”. És el 17 de desembre a les 11 h a l’ICAC.

Els directors del treball són Isabel Rodà de Llanza (UAB-ICAC), Juan Carlos Ruiz Souza (Universidad Complutense de Madrid), i els membres del tribunal, Sandro De Maria (Università di Bologna), president, Miguel Ángel Castillo Oreja (Universidad Complutense de Madrid), vocal, i Ricardo Mar Medina (Universitat Rorvira i Virgili), secretari.

Resum de la tesi

Aquesta tesi presenta una anàlisi de diversos sintagmes arquitectònics resultat de la combinació dels sistemes arquitravat i arcuat -entre els quals destaquen motius com “l’arc sirià” i la “serliana” – d’acord amb les seves cronologies i àmbitsgeogràfics, evolució tècnica i formal (filiacions, precedents i conseqüents), funcions i contextos.

Tot això amb atenció a les fonts disponibles (arquitectura, iconografia, fonts escrites) i comparant l’ús  d’aquests motius en l’arquitectura i la iconografia de l’Imperi romà i la seva reinterpretació medieval i renaixentista, prenent com cas d’estudi la ‘koiné cultural’ europea del palau de Carles V a Granada.

Aquesta anàlisi ha permès realitzar una lectura iconològica de conjunt, nova per a la temàtica proposada, que aprofundeix en el paper d’aquestes tipologies en l’arquitectura del poder.

COMPARTEIX: