Noves perspectives en l’arqueologia de la Hispània romana

 

 

 

 

Nuevas perspectivas en la arqueología de la Hispania romana. Crisis económica, cambios estructurales y migración en el Europa antigua és el títol del Workshop hispanogermànic que té lloc a Sevilla del 25 al 29 de maig del 2015 amb participació de dos investigadors de l’ICAC:

 

 

Josep M. Palet (ICAC): “Arqueología del Paisaje y territorio en la Hispania romana: estado de la cuestión en el nordeste de la tarraconensis”

 

Isabel Rodà de Llanza (UAB-ICAC): “Emporiae – Barcino – Tarraco: aculturación y romanización en el NE de la Península”

 

Vegeu el programa.

 

Finançat pel DAAD (Servei alemany d’intercanvi acadèmic), la trobada vol reunir reunir investigadors d’Alemanya i Espanya i s’estructura en dues sessions temàtiques:

 

– Crisi, migració i canvi socials en la Hispània Romana

– Noves tecnologies, geofísica i arqueologia del territori

COMPARTEIX: