L’ICAC prospecta jaciments iberoromans d’Osca

 

 

Vista general del jaciment dels Castellassos

(Tamarit de Llitera, La Llitera).

Entre els dies 9 i 13 de febrer investigadors de l’ICAC han fet prospeccions en superfície i geofísiques en tres jaciments d’Osca. En concret, als jaciments ibers i romans del Vedat de Sant Simó (Fraga), el Castillo de Chalamera (Chalamera) i els Castellassos (Tamarit de Llitera).

 

El projecte l’encapçalen Pilar Camañes (ICAC) i Núria Otero i Carles Padrós, investigadors en formació també de l’ICAC. L’equip inclou M. Carme Belarte (ICAC-ICREA), Jordi Principal (MAC), Ignasi Garcés (UB), Luis Fatás (DGPC Gobierno de Aragón) i Joan Canela (ICAC).

 

S’han documentat diverses estructures corresponents a espais d’hàbitat en els tres jaciments prospectats. Són relacionables entre el període ibèric i romanorepublicà, i en alguns casos amb fases islàmiques o medievals.

 Prospecció magnètica al jaciment

del Vedat de Sant Simó (Fraga, Baix Cinca).

Els treballs, realitzats amb l’empresa SOT Prospecció, han de permetre progressar en el coneixement de la diacronia i morfologia de cada un dels jaciments i del funcionamentde la zona oriental de l’Aragó en la seva globalitat, caracteritzant el procés de canvi des del món ibèric i fins a la primera romanització durant la República romana. Es tracta d’un territori d’una gran riquesa arqueològica, poc coneguda, amb jaciments paradigmàtics com la Vispesa (Tamarit de Llitera) i el Pilaret de Santa Quitèria (Fraga, Baix Cinca).

 

La intervenció també vol rendibilitzar al màxim l’activitat arqueològica utilitzant mètodes no invasius que permetin formular o verificar hipòtesis en un temps mínim, ja siguin els límits del jaciment, el seu urbanisme o fins i tot la superposició de fases que es localitzaran a l’excavar.

 

El proper mes de juny es preveu una campanya arqueològica al jaciment dels Castellassos (Tamarit de Llitera) encara per datar i de prospeccions en superfície a Monderes (Castillonroy), tots dos jaciments a la comarca de la Llitera.

 

Tots aquests treballs queden emmarcats científicament en el projecte de l’ICAC Prospecciones geofísicas en la Litera y el Bajo Cinca: Nuevas aplicaciones para el conocimiento del territorio ilergete occidental (siglos IV a I a.C.), que ha rebut una subvenció de l’Instituto de Estudios Alto aragoneses.

 

 

A la dreta, prospecció amb georadar al jaciment dels Castellassos (Tamarit de Llitera, La Llitera).
A l’esquerra, vista d’una possible torre de cronologia indeterminada en el vessant oest del Castillo de Chalamera (Chalamera, Baix Cinca).

      

 

 

Notícies relacionades

Entrevista a Carles Padrós (setembre 2013):

“Puig Ciutat és un camp de proves de noves tecnologies per fer més eficient l’arqueologia”

COMPARTEIX: