ICAC, ICRPC i IPHES firmen nou conveni amb la Institució CERCA

 

 

 

ICAC, ICRPC i IPHES signen un nou conveni amb la Institució CERCA d’ajut al finançament per a la integració dels tres centres de recerca
És una nova fase del projecte SUMA impulsat per la Generalitat per assolir estructures integrades de major massa crítica i competitivitat científica

 

L’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), l’ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural) i l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) han signat el 8 de maig del 2015 un nou conveni amb la Institució CERCA per rebre ajut en el finançament del projecte d’integració d’aquests tres centres en el marc del Programa SUMA 2014.

 

Aquest programa està impulsat per la Generalitat amb l’objectiu de promoure estructures integrades de major massa crítica i competitivitat científica.

 

 

D’esquerra a dreta, els directors dels tres centres d’investigació,

Joan Gómez Pallarès (ICAC), Eudald Carbonell (IPHES), Joaquim Nadal (ICRPC),

i el director de la institució CERCA, Lluís Rovira.

 

 

En aquesta convocatòria es prioritza l’obtenció de projectes europeus per incrementar ingressos competitius, en el marc de l’Horitzó 2020 -el programa més ambiciós de recerca i innovació de la Unió Europea- i el RIS3CAT, que ha posat en marxa el Govern català per treballar en aquest sentit.

 

En la mateixa línia, ICAC, ICRPC i IPHES tenen previst continuar treballant conjuntament sota una nova estructura jurídica comuna que garanteixi els objectius del Programa SUMA.

 

Organitzativament es proposen mesures orientades a la millora de la visibilitat internacional, la prestació de serveis generals de manera compartida i una major especialització del personal de cadascun dels tres centres.

 

 

COMPARTEIX: