Lectura de tesi sobre els paisatges culturals del Montseny

 

 

 

“Arqueologia dels paisatges culturals del massís del Montseny: dinàmiques històriques de la prehistòria a l’edat mitjana” és el títol de la tesi del doctorand de l’ICAC Arnau Garcia Molsosa. La llegeix el dimarts 29 d’octubre del 2013 a la Sala d’actes de l’ICAC a les 11 hores.

 

Els directors del treball són Josep Maria Palet (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) i Héctor A. Orengo Romeu (University of Nottingham).

 

Els membres del tribunal són els següents:

 

– Prof. Jordi Bolós Masclans (president)

– Dr. Santiago Riera Mora (secretari)

– Prof. Rosa Plana Mallart (vocal)

 

 

 

Síntesi de la tesi

 

Aquest treball és la culminació d’una recerca dedicada al paisatge com a element cultural i via per a ajudar entendre l’entorn de les societats contemporànies a través de la història de les interaccions societat-medi.

 

L’arqueologia del paisatge dóna els instruments teòrics i metodològics per a abordar aquesta investigació. L’enfocament interdisciplinari i diacrònic i l’anàlisi a diversos nivells o escales han constituït el marc general. El buidatge bibliogràfic, documental i dels inventaris patrimonials, la cartografia antiga, les prospeccions i sondeigs arqueològics i els estudis arqueomorfològics i geomorfològics del territori han estat els materials i tècniques empleats en aquest treball. Tecnologies digitals com les bases de dades i els sistemes d’informació geogràfica han servit de plataforma d’integració i anàlisi de les dades recollides.

 

 

El massís del Montseny (foto), reserva de la biosfera per la UNESCO, és avui en dia un mosaic dels diversos paisatges que trobem en les muntanyes de l’entorn del Mediterrani. Com tota la regió mediterrània es tracta de paisatges antropitzats, en la formació dels quals hi han intervingut les activitats humanes, les traces de les quals trobem a vegades integrades en el paisatge del present.

 

La tesi fa un recull d’elements que permeten estudiar la dinàmica del poblament des de la prehistòria fins al període actual. S’han realitzat treballs de prospecció arqueològica en dos sectors (àrees supraforestals i al peu del massís) representatius dels diversos tipus de paisatge. En el sector del peu de la vessant s’han estudiat també perfils litoestratigràfics d’una àrea concreta. Així mateix s’ha fet una aproximació a l’arqueomorfologia del territori a partir de l’estudi de la xarxa viària.

 

Gràcies a aquest conjunt de resultats la tesi traça un recorregut per les dinàmiques històriques del massís del Montseny entre la prehistòria i l’edat mitjana, obrint el debat sobre l’impacte de cada període en el procés de formació dels paisatges culturals. Així mateix, s’analitza la relació de les traces de cada període arqueològic amb els diversos paisatges de cara a comprendre els valors historicoculturals de diversos sectors del massís.

 

 

 

 

COMPARTEIX: