II Congrés Internacional de la SECAH-Ex Officina Hispana a Portugal

 

 

 

El II Congreso Internacional de la SECAH – Ex Officina Hispana va tenir lloc a Braga (Portugal) els dies 3 a 6 d’abril del 2013 amb la participació de diversos investigadors de l’ICAC.

 

 

Han format part del comitè científic Cèsar Carreras (UAB), Esther Rodrigo (UAB/ICAC) i Ramon Járrega (ICAC). La participació de l’ICAC també s’ha concretat en dues comunicacions orals i dos pòsters.

 

 

 

Comunicacions orals

 

– R. Almeida, J. van der Berg, P. Berni (ICAC), F. Schimmer i C. Carreras: “El comercio de ánforas hispanas y lusitanas en Kops Plateau (Nijmegen) desde época de Augusto a época Flavia.

 

R. Járrega (ICAC) i P. Berni (ICAC): “El taller de ánforas de Malgrat de Mar (Barcelona): arqueometría y epigrafía.

 

 

 

Pòster

 

P. Berni (ICAC), R. Járrega, D. Bernal Casasola, C. Carreras i  E. García Vargas: “Amphorae ex Hispania. Fase II: catálogo de ánforas hispanas”

 

– R. Almeida i H. González Cesteros (ICAC): “Nuevos enfoques sobre el tipo anfórico Beltrán 72″.

 

 

 

COMPARTEIX: