“Hem trobat restes de possibles rituals als fonaments de Can Tacó”

 

 

 

Entrevista a la Dra. Esther Rodrigo (UAB/ICAC)

 

“Hem trobat restes de possibles rituals als fonaments de Can Tacó”

 

Fa gairebé 10 anys que l’ICAC porta la direcció científica del projecte de recerca Can Tacó-Turó d’en Roina, el jaciment romà del segle I dC situat entre Montmeló i Montornès (Vallès Oriental). La doctora Esther Rodrigo (UAB/ICAC) n’és la directora de les excavacions i el Dr. Josep Guitart i Duran (UAB/ICAC) és el director científic del projecte. En la campanya del 2013, aquest mes de juny, ella ha estat al capdavant dels treballs amb la col·laboració de Jordi Nogué, arqueòleg d’Antequem, i d’estudiants del grau d’Arqueologia de la UAB.

 

 

En què ha consistit aquesta campanya?

Hem excavat en extensió un dels àmbits que quedaven, a la terrassa inferior. Esperàvem treure el nivell d’enderroc i excavar el nivell de circulació, que és de terra batuda, per documentar el nivell de fonamentació.

 

 

Vista general de l’àmbit 28 del jaciment, amb les

estructures aparegudes sota paviment. Foto: E. Rodrigo.

I què ha passat?

Hem tingut una sorpresa! Ens pensàvem que sota el nivell de circulació apareixeria la roca i la trinxera de fonamentació, que ha sortit, i que permet saber la tècnica de construcció del jaciment, però amb la sorpresa que també han sortit, picats a la roca, tres forats, dues cubetes i una fossa petita.

 

Buits?

No! A un dels forats hi hem trobat una petxina grossa i una moneda ibèrica de la seca Laiesken, i a les cubetes una mena de codolets de riu que semblen fitxes, una petxina petita i dues fusaioles.

 

I a la fossa?

Restes òssies d’animals, que semblen de més d’un animal i que siguin de cria d’ovicàprid, de menys d’un any.

 

Quina explicació hi doneu?

Tot plegat ha de ser del moment fundacional, en el darrer terç del segle II aC. Els ibers comencen a encunyar moneda amb els romans. Però tots aquests objectes pot ser que responguin a rituals dels mateixos itàlics, per exemple d’auxiliars de tropa.

 

 

Forats sota paviment; en un d’ells ha aparegut

la moneda i una petxina. Foto: E. Rodrigo.

 

No havíeu trobat res de semblant fins ara?

Sí, el 2012 ja va aparèixer a l’entrada del jaciment una cubeta amb fragments ossis. O sigui que ara ens hem de plantejar revisar totes les habitacions que vam deixar a nivell de circulació. Seria molt interessant exhaurir l’estratigrafia per determinar si en altres habitacions hi apareixen restes similars.

 

 

Text i retrat de Carme Badia i Puig

 

Juliol del 2013

 

 

 

 

Més informació

 

 

Entrevistes

 

“Amb Mons observans tanquem el cercle: passem del jaciment a la infraestructura cultural”

Mons Observans, premiat a la Biennal Espanyola d’Arquitectura i Urbanisme i també pel FAD

 

 

Reportatges radiofònics

 

Toquem pedra (19/2/2014)

La Xarxa. Comunicació local (2/4/2014)

 

 

COMPARTEIX: