“El repte és sistematitzar els tipus d’àmfores i associar-les als centres de producció”

 

 

 

Entrevista a Ramon Járrega (ICAC), investigador principal del projecte Amphorae ex Hispania

 

 

“El repte és sistematitzar els tipus d’àmfores i associar-les als centres de producció”

 

Ramon Járrega (ICAC) lidera el projecte d’I+D+i atorgat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat per elaborar un estudi i una base de dades virtual de les àmfores fabricades a Hispània durant els segles I aC a V dC. Aquest projecte interdisciplinari compta amb un equip que s’anirà ampliant i de moment ja hi ha altres investigadors de l’ICAC (Piero Berni, Cèsar Carreras i Horacio González) i professors de les universitats de Sevilla i Cadis, a més d’un investigador de la Universitat d’Alacant.

 

 

 

Què ofereix de nou el projecte Amphorae ex Hispania?

Per primer cop es fa una base de dades que aplega les tipologies, les característiques i els exemples més rellevants d’àmfores hispanes, escampades per tota la Mediterrània i prova de la importància de la xarxa comercial de la Hispània romana. És un projecte interdisciplinar i hi col·laboren investigadors de tot Espanya. Sobretot catalans i andalusos, però aprofito aquesta entrevista per dir que el projecte està obert a tots els investigadors.

 

Es tracta d’una base de dades virtual.

Sí, i gràcies a la tecnologia permet als investigadors treballar en xarxa i compartir coneixements sobre l’estudi de les àmfores. El Dr. Piero Berni ha creat un laboratori virtual que ha donat peu a dos projectes: el de les àmfores (ICAC) i el de les ceràmiques romanes tardoantigues, liderat per Miquel Àngel Cau (UB) i en què també hi participa en Josep M. Macias de l’ICAC.


Quin és l’objectiu del vostre projecte?

Tenim dos objectius bàsics. El primer és redefinir les tipologies d’àmfores que ja coneixem, i el segon estudiar els centres de producció.


No estan estudiats, ja?

Diguem que està fet de manera sovint poc científica, falten excavacions i tot plegat s’ha de revisar. El repte és sistematitzar les tipologies d’àmfores i associar-les als centres de producció.

 

Que interessant.

La idea final és aconseguir fer una cartografia de centres de producció amb els tipus d’àmfores que s’hi feien. Ara ja estem fent fitxes d’àmfores amb tipologia, cronologia, fotos, dibuixos… També volem fer analítiques de pastes de determinades àrees de producció. D’altra banda, properament publicarem un manual d’àmfores hispanes.

 

Parla’ns de la importància de les àmfores per entendre el comerç hispà en el món romà.

A la part occidental de la Mediterrània van ser molt presents, sobretot les àmfores vineres. A la Gàl·lia, la península itàlica, també a Germània… Igualment les àmfores d’oli bètic, que foren molt importants per la seva abundància a Germània i a Roma, on la plebs tenia dret a una ració de blat i d’oli, i aquest oli era bàsicament originari de la vall del Guadalquivir.

 

Caram.

Per això les àmfores d’Hispània són clau per entendre el comerç del que contenien: vi i oli. I també salaons, molt estesos a la Mediterrània occidental.

 

 

Text i fotos de Carme Badia i Puig

Abril del 2012

 

 

 

 

COMPARTEIX: