Iniciada la V Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell

V Reunió Calafell

Del 16 al 18 d’abril de 2009 té lloc la V Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell Economia agropecuària i canvi social a partir de les restes bioarqueològiques. El primer mil•leni aC a la Mediterrània occidental. La reunió està organitzada per l’Ajuntament de Calafell (Baix Penedès), l’ICAC i la UB, i se celebrarà a la sala d’actes del consistori.

Des de la celebració de la III Reunió sobre Economia en el Món Ibèric a València, l’any 2000, la investigació en el camp de la bioarqueologia ha proporcionat un gran volum de noves dades sobre l’economia de les societats protohistòriques de la península ibèrica i les illes Balears, així com del seu paisatge canviant. A la vegada, la recerca sobre la societat ibèrica i talaiòtica ha anat formulant noves hipòtesis i aportant un gran nombre d’informacions sobre els processos de canvi sociocultural esdevinguts en el primer mil•lenni aC.

Massa sovint, però, la investigació sobre totes aquestes qüestions s’ha desenvolupat de forma aïllada, de manera que economia i societat s’han tractat com a temes desconnectats, i, de fet, estan íntimament vinculats en els processos històrics. L’objectiu de la V Reunió Internacional de Calafell és precisament trencar aquest aïllament i comprendre com les dades arqueobiològiques constitueixen un instrument de primer ordre per a la interpretació de processos de canvi social –que és l’objectiu últim de la disciplina arqueològica. L’objectiu és també analitzar com els diferents models sobre el canvi sociocultural poden orientar la recerca i la millora metodològica en el camp de l’arqueobiologia.

El col•loqui se centra, doncs, en l’economia agropecuària com un dels indicadors dels processos de canvi sociocultural, i encara que es fonamenta particularment sobre la documentació arqueobiològica, també preveu la possibilitat de comunicacions sobre temes que hi estan directament connectats, com ara les instal•lacions l’utillatge utilitzats en els processos de producció.

Dates: 16-18 d’abril de 2009

Lloc: carrer de Sant Pere, 27-29. Sala d’actes de les dependències municipals de la Platja de Calafell.

Organitzen: Ajuntament de Calafell, Universitat de Barcelona i Institut Català d’Arqueologia Clàssica

En el document següent hi trobareu el programa definitiu i informació sobre la inscripció.

V Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell

COMPARTEIX: