‘Cum laude’ per a una tesi sobre xarxa viària a la Catalunya romana

La tesi del ja doctor Pau de Soto Cañamares, fins ara investigador en formació de l’ICAC, ha obtingut la qualificació de cum laude per la tesi titulada Anàlisi de la xarxa de comunicacions i del transport a la Catalunya romana: distribució i mobilitat. El doctor Cèsar Carreras Montfort (UOC-ICAC) ha estat el director del treball, que està inscrit al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB.

Aquesta tesi doctoral estudia la xarxa de comunicacions a la Catalunya romana. A partir del coneixement de les infraestructures que s’utilitzaven per al transport, De Soto analitza el funcionament dels sistemes de distribució de mercaderies. Integrant en sistemes d’informació geogràfica les vies de comunicació terrestres, fluvials i marítimes, fa una anàlisi de les característiques de la xarxa de comunicacions i la seva funcionalitat en relació amb temes de transport i comerç.

El tribunal l’han format els professors Lorenzo Quilici (Universitat de Bolonya), Genaro Chic García (Universitat de Sevilla) i Ignasi Grau Mira (Universitat d’Alacant).

Pau de Soto Tribunal Pau de Soto Lectura tesi Pau de Soto

Sobre la tesi

Tram de la Via Augusta al PirineuAquest estudi utilitza el coneixement de la xarxa de comunicacions d’època romana per analitzar les característiques polítiques, socials i econòmiques del territori nororiental de la Província Tarraconense. En primer lloc, fent servir com a eina bàsica els sistemes d’informació geogràfica (SIG), s’ha incorporat a l’entorn de treball tota aquella informació relativa a les vies de comunicació terrestres, fluvials i marítimes.

S’ha obtingut així, per primera vegada, una recopilació exhaustiva de les xarxes de transport d’època romana en aquests territoris, on es tenien en compte tant les calçades i les vies terrestres com les possibles comunicacions fluvials i les relacions entre els diversos ports de la costa catalana.

A partir del coneixement de les infraestructures que possibilitaven el transport en aquests territoris s’analitzen les seves característiques i funcionalitats. Es valora l’accessibilitat dels diferents nuclis urbans com un mètode per a visualitzar les diferències en la importància d’aquestes ciutats i dels seus respectius territoris.

La tesi també aborda, mitjançant eines de Network Analysis, aspectes relacionats amb el transport de mercaderies, en especial els costos i el temps.

Servint-se del model de distribució de mercaderies i els resultats obtinguts, Pau de Soto estudia finalment determinats aspectes econòmics en diversos estudis de cas: la dispersió de contenidors amfòrics (Dr. 20), la distribució numismàtica (en alguns nuclis de costa i de l’interior), el transport de mercaderies intangibles (blat) i la utilització de la mateixa metodologia en un marc geogràfic més ampli (la península Ibèrica).

La xarxa de comunicacions a la Catalunya romana Anàlisi de l'accessibilitat del territori català

COMPARTEIX: