Lectura de tesi sobre l’arquitectura domèstica de les ciutats romanes

El dijous 25 de juny a les 11 del matí a la Sala d’Actes de l’ICAC la investigadora en formació Ada Cortés Vicente defensarà la seva tesi doctoral, titulada L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial i dirigida pel Prof. Josep Guitart (UAB/ICAC).

COMPARTEIX: