28/05/2013
Entrevista

“La ciutat no s’acaba a la muralla”

Entrevista a M. Carme Belarte (ICREA/ICAC), coeditora d' El paisatge periurbà a la Mediterrània occidental durant la protohistòria i l’antiguitat, presentat fa poc.